Advokátní Kancelář

» JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY

obchodní právo

-zakládání obchodních společností

-změny v obchodních společnostech

-fúze společností

-likvidace společností

-obchodní závazkové vztahy včetně jejich zajištění

-směnky

-nekalá soutěž, ochrana obchodní firmy, dobrého jména obchodního tajemství a know - how

-problematika živnostenského práva

-licenční smlouvy

občanské právo

-ochrana osobnosti, včetně problematiky tiskového zákona a ochrany osobních údajů

-nemovitosti, byty

-nájmy

-smluvní vztahy

-věcná práva

-odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení

-dědictví

rodinné právo

-vztahy mezi rodiči a dětmi

-manželské i předmanželské smlouvy

-rozvody manželství

-vypořádání majetku po skončení manželství

-výživné

pracovní právo

-pracovní smlouvy

-dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

-odpovědnost za škodu

-nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

-pracovně právní spory

konkursní právo

-zastupování konkursních věřitelů

-návrh na prohlášení konkursu, povolení vyrovnání

-přihlášky pohledávek

-spory vyvolané konkursem

trestní právo

-obhajoby ve všech trestních věcech

-obhajoba mladistvých

-zastupování poškozených a zúčastněných osob

správní právo

-přestupky

-katastr nemovitostí

-správní žaloby, kasační stížnosti