Advokátní Kancelář

» JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

tel.: +420 542 210 349
e-mail: lucie.sevcikova@spolak-brno.cz

V roce 2000 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Státní magisterskou zkoušku složila z předmětů trestní právo, obchodní právo a teorie práva. V roce 2001 složila rigorózní zkoušku a obhájila rigorózní práci na téma Právní postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným. Advokátkou je od roku 2003.

V rámci činnosti kanceláře se specializuje na obchodní právo (zejména zakládání společností, korporační změny, fúze a přeměny společností, obchodně právní smlouvy), občanské právo, rodinné právo, pracovní právo. Poskytuje obhajobu v trestních věcech.

Hovoří plynně anglicky.