Advokátní Kancelář

» JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

Cenová nabídka

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena na základě dohody s klientem, která zejména zohledňuje složitost případu, časovou náročnost, jakož i objem poskytovaných právních služeb.

Odměna za právní služby vychází buď z hodinové sazby účtované naší advokátní kanceláří dle detailního přehledu činnosti, případně z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu v platném znění, tzv. úkonová odměna.

V případě zájmu klienta o dlouhodobou komplexní správu právní agendy naše kancelář nabízí uzavření paušální smlouvy o právním zastoupení se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty hotové výlohy, např. soudní a správní poplatky, odměna notáře, soudního znalce.