Advokátní Kancelář

» JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

Užitečné odkazy

-Obchodní rejstřík http://www.justice.cz

-ARES – rejstřík ekonomických subjektů http://www.obchodni-rejstrik.com/ares/

-Informační systém o dražbách a ostatních nabídkách (veřejné zakázky, převody státního majetku atd.) http://www.centralni-adresa.cz

-Katastr nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz

-Úřad průmyslového vlastnictví ČR http://www.upv.cz

-Office for Harmonization in the Internal Market, Trademarks and Designs http://oami.europa.eu

-World Intellectual Property Organization http://www.wipo.int

-Portál veřejné správy ČR http://www.gov.cz

-Česká advokátní komora http://www.cak.cz

-Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR http://www.compet.cz

-Veřejný ochránce práv (Ombudsman) http://www.ochrance.cz

-Nejvyšší soud ČR http://www.nsoud.cz

-Nejvyšší správní soud http://nssoud.cz

-Ústavní soud ČR http://www.concourt.cz

-Sbírka zákonů ČR http://www.sbcr.info