Advokátní Kancelář

» JUDR. LUCIE ŠEVČÍKOVÁ

VÍTEJTE

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby pro tuzemskou i zahraniční klientelu, a to prakticky ve všech odvětvích práva. Kancelář spolupracuje se soudními znalci, notáři, patentovými zástupci a daňovými poradci.

Naše kancelář zajišťuje zastupování před soudy všech stupňů (soudy prvního stupně, soudy odvolací, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud) i v rozhodčím řízení. Dále též poskytujeme komplexní zastoupení v řízeních před správními orgány (zejména Úřad průmyslového vlastnictví, katastrální úřady, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, živnostenské úřady); zastupujeme rovněž před Ústavním soudem České republiky a Soudem pro ochranu lidských práv ve Štrasburku.

Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém jazyce.